Category: Warta Ibadah

Loading

PRA PASKAH

 

Masa ini dirayakan 7 minggu berturut-turut sebelum Paskah. Prapaskah merupakan masa penyadaran diri dan pertobatan. Manusia berdosa menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan pengorbanan KRISTUS di salib dan diundang untuk menerima kehidupan yang baru.

  • Warna dasar : Ungu Tua
  • Lambang/Logo : Ikan (ICHTUS)
  • Warna Pinggir Ikan & Huruf : Kuning
  • Tulisan : Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat

Arti :

Tanda ini merupakan suatu sandi rahasia di kalangan orang Kristen mula – mula yang mengalami penganiayaan; sehingga untuk menandai diri mereka sebagai orang – orang yang percaya kepada YESUS dipergunakan lambang ikan ini, yang dalam bahas Yunani “IXOUS’ (Ichtus) yang berarti ikan, tetapi secara hurufiah merupakan suatu singkatan dari YESUS KRISTUS, ANAK ALLAH, Juruselamat.

INFORMASI PERSEMBAHAN

 

 

 

 

 

 

Waktu Ibadah & Sekretariat Jemaat

Ibadah Minggu:

  • 05.00 WIB
  • 09.00 WIB
  • 16.30 WIB